Privacybeleid - Afib Accountancy Akkrum

Privacybeleid

Privacy Statement Afib B.V.

Deze website wordt beheerd door Afib B.V. (hierna Afib) ingeschreven bij KvK onder nummer 70098484.

Als je gebruik maakt van de website van Afib, dan laat je gegevens bij ons achter. Bovendien laat de website een aantal soorten cookies op je computer achter. Die worden gebruikt om de website beter te laten werken op jouw apparaat.
Hieronder kun je lezen welke gegevens Afib kan verzamelen, waarom we dat doen en wat we met die gegevens kunnen doen. Ook kun je lezen welke cookies we gebruiken en waarom. Dit statement gaat over onze hele website: het geldt dus voor bezoekers, maar bijvoorbeeld ook als je je aanmeldt voor een nieuwsbrief.

Cookies
Om deze website beter en sneller te laten functioneren en om deze te kunnen afstemmen op je voorkeuren, worden bepaalde gegevens betreffende je gebruik van deze website verzameld. Deze informatie kan verzameld worden door gebruik te maken van zogenaamde ‘cookies’. Dit zijn kleine tekstbestanden die door de bezochte webpagina automatisch op je computer worden geplaatst.

Hoe komen wij aan je gegevens?
Als je gebruik maakt van de Afib-website, dan laat je soms persoonsgegevens bij ons achter. Je laat op de volgende manieren je gegevens bij ons achter:

 • Navigatie door de website;
 • Aanmelden voor de nieuwsbrief;
 • Invullen van formulieren

Welke gegevens verwerken wij?
Afib verwerkt persoonsgegevens over jou doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Naam, voornaam, voorletters, titulatuur, geslacht
 • Adres en woonplaats
 • Emailadres en telefoonnummer
 • Geboortedata van de klant en diens gezin
 • BSN nummer
 • Inkomensgegevens en andere gegevens over de financiële of economische situatie van de klant.

Wat doen we met je gegevens?
Afib verwerkt je persoonsgegevens meestal met het oog op de dienstverlening aan jou. Verder verwerkt Afib persoonsgegevens in het kader van haar bedrijfsvoering, waaronder de administratie en het naleven van wettelijke verplichtingen. Tenslotte verwerkt Afib persoonsgegevens voor marketing- en communicatiedoeleinden, zoals het beheren van deze website.

In de meeste gevallen worden je persoonsgegevens door Afib verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van een met jou gesloten overeenkomst. Soms kan Afib gegevens verwerken ter behartiging van een gerechtvaardigd belang, bijvoorbeeld de marketingdoeleinden. Ook kan het zo zijn dat Afib toestemming vraagt voor de verwerking van de gegevens. Je kunt de eerder gegeven toestemming eenvoudig weer intrekken,.

Afib bewaart en verwerkt je gegevens met de volgende doelen:

 • Verzamelen en analyseren van statistieken ten einde de website te optimaliseren;
 • Het opbouwen van een contacthistorie en opvolgen van contactverzoeken;
 • Registeren van aanmeldingen voor events;
 • Na expliciete toestemming: Het optimaliseren van je digitale ervaring door je surfgedrag te delen met partners;
 • Voor het verzorgen van belastingaangiften en toeslagen, (subsidie)aanvragen en de salarisadministratie is Afib vanuit de wet verplicht het BSN-nummer te verwerken. Een volledige kopie van het identiteitsbewijs is daarnaast verplicht vanuit de loonbelasting.
 • De Wwft (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme) verplicht Afib om de identiteit van de klant vast te stellen en een bewijs daarvan te bewaren. Het samenstellen van diverse soorten financiële- en adviesrapportages, belastingaangiften en loonstroken vormt de kern van de dienstverlening van Afib. Hiermee wordt uiterst zorgvuldig omgegaan.

Hoe beveiligen we je gegevens?
Je gegevens worden veilig opgeslagen en verzonden. Afib streeft ernaar je gegevens met de meest recente beveiligingstechnieken en versleutelingsmethoden op te slaan en te verzenden.

Met wie deelt Afib jouw gegevens?
Afib gaat vertrouwelijk met je persoonsgegevens om. Wij zullen nooit jouw gegevens verkopen aan andere partijen. We delen alleen gegevens na jouw expliciete toestemming met de volgende partners: Facebook, Google, Hotjar, LinkedIn en SharpSpring. Met Vimeo delen wij je gebruik van video’s op onze website.

Jonger dan 16 jaar?
Als je minderjarig bent, dus jonger dan 16 jaar, dan mag je alleen toestemming geven voor het verwerken van je persoonsgegevens met toestemming van een van je ouders of wettelijke voogd. Het is dan belangrijk dat je ouder(s) of je voogd dit statement leest. Zij kunnen ook de rechten uitoefenen die je hebt met betrekking tot de persoonsgegevens die je bij ons achterlaat, zoals het recht om je te verzetten tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens of het recht op inzage in en correctie van je gegevens.

De bewaartermijn van uw persoonsgegevens.
Afib zal jouw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk is vanaf het moment dat de bewaartermijn gaat lopen ten behoeve van eerdergenoemde doeleinden.

Inzicht in je gegevens?
Op deze pagina kun je jouw toestemming voor het verwerken van je gegevens altijd aanpassen. Als je toestemming hebt gegeven, kun je op dezelfde manier die toestemming weer intrekken. Je kunt ook inzicht krijgen in de gegevens die Afib over jou heeft. Hiertoe kun je een verzoek indienen bij Afib. Op basis van de uitkomsten kun je Afib verzoeken om je gegevens aan te passen als die feitelijk onjuist, onvolledig of irrelevant zijn. In een aantal gevallen kun je verzoeken om verwijdering of wissen van je gegevens. Dit kan niet altijd, omdat Afib gebonden is aan wettelijke bewaartermijnen. . Je hebt ook het recht om je gegevens in een overdraagbaar gegevensformat van ons te ontvangen. Dit heet dataportabiliteit. Daarnaast heb je nog het recht om beperking van je gegevensverwerking te vragen. Stuur voor bovenstaande situaties een verzoek naar Afib via privacy@Afib.nl.  

Klachten
Ben je van mening dat Afib niet goed omgegaan is met jouw verzoek? Of heb je klachten over dit privacy statement of over de wijze van verwerken van gegevens door Afib? Dan kun je je richten tot de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijziging van het privacystatement
Afib kan dit privacystatement zonder schriftelijke vooraankondiging wijzigen en bijwerken. Wij adviseren je de verklaring regelmatig door te lezen om op de hoogte te blijven van die wijzigingen.

Websites van derden
Dit privacy statement is niet van toepassing op websites van derden die via deze website via links kunnen worden bezocht.