De deskundigheid en kwaliteit van Afib Accountant Akkrum

De deskundigheid en kwaliteit van Afib Accountant Akkrum

Deskundigheid en Kwaliteit

Als uw accountant zijn wij thuis in de financiële administratie. Vanuit deze financiële administratie stellen wij de financiële overzichten samen uit het verleden, maar ook voor de toekomst. Zo krijgt u een helder en duidelijk overzicht van uw onderneming, waarmee u uw koers kunt bepalen.

Onze accountantswerkzaamheden bestaan onder meer uit:

Afib accountancy in Akkrum, tussen Heerenveen en Leeuwarden, is bij uitstek de deskundige om in te schakelen als u inzicht wilt krijgen in uw financiële, bedrijfseconomische en fiscale situatie. 

Bij de uitvoering van de opdracht is de accountant verplicht zich te houden aan de uitvoeringsstandaarden die door de beroepsorganisatie van accountants (NBA) zijn vastgesteld. Tevens is de accountant verplicht om zijn vakkennis op peil te houden door het volgen van permanente educatie. 

Om te controleren of de accountant en het accountantskantoor zich houdt aan de regelgevingen en kwaliteitseisen wordt zij door de NBA getoetst. 

Ondanks dat wij streven naar een hoog niveau van dienstverlening, kunnen er klachten zijn over Afib. Om te komen tot een goede klachtenafwikkeling hebben wij een klachtenprocedure opgesteld. U kunt onze klachtenregeling vinden onder downloads.

Samen werken aan een beter resultaat